Geplaatst op: 29 oktober 2020

Hou houd je controle over het water in het gebied?

Met de nieuwe waterwand in natuurcentrum De Maashorst laat waterschap Aa en Maas bezoekers zien welke maatregelen er worden genomen om het  natuurgebied te beschermen tegen verdroging. De waterwand hangt de komende twee maanden in het bezoekerscentrum, dat open is voor bezoekers die informatie over het gebied zoeken.