Bij de foto: De Nistel in Nistelrode is een mooi voorbeeld waar sociale arbeid verankerd is in de ontwikkeling van het gebied. Fotografie Programmabureau De Maashorst.

Geplaatst op: 25 april 2019

Hoge ambitie voor De Maashorst na vijf jaar gehaald

Uitgroeien tot een levendig en ondernemend Provinciaal Landschap, waar de natuur het voor het zeggen heeft. De Maashorst moest verdubbelen in omvang door de dorpen en steden, oftewel de schil, bij het landschap te trekken. De schil moest weer óp De Maashorst komen te liggen in plaats van aan De Maashorst. Dat was de visie een paar jaar geleden voor het natuurgebied. Investeringsprogramma ‘Landschap van Allure’ van de Provincie hielp deze ambitie waar te maken.

In samenwerking met genoemd investeringsprogramma is de afgelopen jaren 33  miljoen euro in het gebied geïnvesteerd . Daarnaast is nog 20 miljoen aan  de natuurkern besteed. Daartoe werd in De Maashorst vijf jaar geleden het project ‘Meer Maashorst! Een gezond landschap’ opgestart. Met als fundament de visie voor het gebied, opgesteld samen met ondernemers, bestuurders, beheerders en organisaties: het Maashorst Manifest. Deze visie heeft geleid tot een intensieve samenwerking om dit prachtige stuk Brabant uit te laten groeien tot een gezond, ondernemend en levendig Provinciaal landschap. Het project bestaat uit maar liefst 27 deelprojecten. De ambitie was groot, echter deze is met vlag en wimpel gehaald.

Effect voor bewoners en bezoekers
De omgeving is gebruikt om te werken aan vitaliteit, gezondheid en welbevinden. Tegelijkertijd is gewerkt aan de ontwikkeling en versterking van natuur en landschap. De lokale Tv-zender DTV laat in 4 aflevering zien hoe het natuurgebied is ontwikkeld en wat het de inwoners oplevert. En wat de achtergrond is van de initiatieven die onder ‘Meer Maashorst, een gezond landschap vallen’. Dit met een bijdrage van de Maashorst Reporters die verslag doen van de projecten. De afleveringen en de compilatie van de 4 afleveringen zijn te bekijken via: http://allemaalmaashorst.nl/dtv

Bij de foto: De Nistel in Nistelrode is een mooi voorbeeld waar sociale arbeid verankerd is in de ontwikkeling van het gebied. Fotografie Programmabureau De Maashorst.