Archeologische vondsten

De Maashorst werd ‘pas’ vijfduizend jaar geleden echt bewoond. Tot die tijd waren het veelal jagers die door het gebied trokken, zo laten schaarse vondsten van vuurstenen pijlpunten en andere werktuigen zien.

Vele honderdduizenden jaren eerder moeten er ook mammoeten, reuzenherten en neanderthalers hebben rondgelopen, want ook daarvan zijn enkele sporen in de grond teruggevonden. Verder ontdekten archeologen sporen van Romeinse nederzettingen en complete grafheuvels en -velden. Mensen woonden er, leefden er en stierven er. Vele eeuwen lang.