Cultuurhistorie om te koesteren

De Maashorst heeft een cultuurhistorie waar je ‘u’ tegen zegt. Op veel plaatsen is deze nog zichtbaar in het landschap.

De wegen bijvoorbeeld, soms kaarsrecht, soms slingerend. Of de buurtschappen, de erfbeplanting, de kruisen en kapellen, de buurtschappen met monumentale boerderijen… allemaal dragen ze bij aan de herkenbaarheid van het gebied.

De cultuurhistorie van De Maashorst is een bron van inspiratie voor de manier waarop nieuwe ontwikkelingen in landschap en bebouwing vorm krijgen. Ze drukt onmiskenbaar een stempel op de kwaliteiten van het gebied én op toekomstige ontwikkelingen.