Geschiedenis De Maashorst

De Maashorst. Oeroud, maar vormgegeven door de mens. Heidevelden, weiden en bossen, hoogteverschillen en open vlakten, waterpartijen en beekjes. Allemaal grijpen ze terug op de eeuwenoude historie van De Maashorst, waarin het de bewoners waren die het gebied in de loop van vele eeuwen vorm gaven.

‘Bewogen’ landschap

In de laatste ijstijd liet de Maas, die door dit gebied stroomde, grof zand en grind achter. In die periode zorgden breuken in de aardkorst ervoor dat delen van de grond omhoog kwamen. Deze hoger gelegen delen, de horst, zijn nog duidelijk in het landschap terug te vinden. Zo ontstond ‘De Maashorst’. Dit letterlijk ‘bewogen’ landschap heeft in de loop van millennia een variatie aan woeste gronden, uitgestrekte heidevelden en bos gehad.

Bewoners

Waren het in de prehistorie jagers die door De Maashorst trokken, later kwamen er complete nederzettingen van boeren en Romeinen, die hier samen met hun dieren voor eeuwen neerstreken. Ze woonden er, werkten er en stierven er, getuige de grafheuvels die zijn gevonden. Onder invloed van de strijd met de Germanen raakt De Maashorst in de vroege Middeleeuwen zo goed als verlaten. Maar de mens keerde aan het einde van de zesde eeuw terug. Sindsdien vinden er volop agrarische activiteiten plaats.

Natuurwaarden herstellen

De bevolkingsgroei dwong boeren later om oerbossen te kappen voor de aanleg van akkers. Weer later werden de ontstane heidevelden omgezet in bos voor de productie van hout. Net na de Tweede Wereldoorlog raakten stad, land en natuur van elkaar vervreemd en er kwam een ‘tegenbeweging’ van vele organisaties om de natuurwaarden van De Maashorst in ere te herstellen. Dat leidde bijvoorbeeld tot natuurcompensatie bij de aanleg van de A50 en tot de aanleg van authentieke natuurgebieden op bestaande landbouwgronden.

Plattelandsvernieuwing Nieuwe Stijl

Deze plattelandsvernieuwing gaat door. De Maashorst, met haar oorsprong in de prehistorie, transformeert in een duurzaam, authentiek landschap. Bewerkt en beheerd door boeren, streekorganisaties en ondernemende burgers, omgeven door vitale en leefbare dorpen en steden. Een gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft. Waar bomen, planten en beesten de baas zijn. Net zoals vroeger.