Geplaatst op: 2 augustus 2016

Herinrichting van de Venloop

Dit najaar wordt begonnen met de herinrichting van de Venloop in het beekdal van Slabroek. De graslanden en de akkers langs de Venloop zijn aangekocht en het herstel van de oorspronkelijke situatie veroorzaakt daarom geen vernatting op landbouwgrond. Honderd jaar geleden was er geen Venloop. Door de ligging van twee breuken dwars door het beekdal vormen de bovenste graslanden een kwelmoeras, waaruit een bronbeek ontspringt. Zij vormen hierdoor een zeer bijzonder biotoop.

Omdat het belangrijk is te weten welke soorten erin voorkomen, is een macrofauna-onderzoek uitgevoerd. Hierdoor kan men met deze soorten rekening houden. Bovendien kan na de ingreep gemeten worden of de aanpassing succesvol is geweest voor de biodiversiteit.

Macrofauna bestaat uit allerlei waterdiertjes: watervlooien, bloedzuigers, platwormen, pissebedden, vlokreeftjes etc., maar ook veel larven van vliegende insecten als muggen,vliegen,wantsen, libellen, waterkevers,erwtenmosseltjes, kokerjuffers, haften en steenvliegen. De aanwezigheid van al deze beestjes zegt ons iets over de kwaliteit van de natuur. In de Venloop is voor het eerst een steenvlieg Nemoura cinerea gevonden. Steenvliegen hebben stromend zuurstofrijk water nodig. Samen met haften en kokerjuffers, die ook in de Venloop voorkomen, vormen steenvliegen indicatoren voor het biologisch zuiverste water.