Geplaatst op: 9 november 2015

Heideonderzoek

Om de oorzaken van de soortenarmoede van de heide te onderzoeken worden door studenten van HAS Den Bosch al twee jaar proeven gedaan op de geplagde vochtige heide van Landerd. Uit de proeven bleek dat de kieming van zaden wordt belemmerd. Dit komt doordat door het uitspoelen van mineralen de chemische samenstelling in de bodem verandert. Dit jaar is de proef uitgebreid met het verspreiden van maaisel van natuurgebiedjes bij Groesbeek. Hierin bevinden zich zaden van planten van heischraal grasland, die vroeger hier ook gegroeid hebben. De proefvlakken worden voor een deel bekalkt met dolocal en verkoold maaisel (biochar).