Geplaatst op: 5 oktober 2017

Grote grazers Maashorst niet voeren

Er zijn nog steeds bezoekers die de grote grazers op de Maashorst voeren. Bijvoeren is onnodig en zelfs gevaarlijk voor de dieren.

In het wengebied is voor de wisenten en Exmoorpony’s ook hartje winter voldoende voedsel te vinden. Voeren is dus volstrekt niet nodig. Sterker nog, de dieren kunnen er ziek van worden of erger.

Wie meer wil weten over de wisenten is van harte welkom tijdens de wisentenexcursies. Aanmelden voor deze excursie kan bij het Natuurcentrum de Maashorst. www.natuurcentrumdemaashorst.nl/agenda