Geplaatst op: 18 april 2019

Grote grazers en veiligheid

Daar waar we risico’s kunnen verkleinen, doen we dat uiteraard. Alle betrokkenen willen dat het veilig is in het natuurgebied. Daarvoor zijn verschillende maatregelen getroffen in het begrazingsgebied, en is het ook belangrijk dat bezoekers de gedragsregels in acht nemen. Na het incident met de Taurossen en wandelaars zijn we allemaal extra alert. De Zevenhuizerweg blijft tot na de evaluatie van de grazers, gepland voor 2020, leeg. Enkele andere maatregelen lees je hier:

De Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling en andere organisaties werken samen om de rijke natuur in het hart van de Maashorst terug te brengen, waar mensen volop van kunnen genieten. Begrazing door grote grazers is daarvoor een belangrijk middel. Hierdoor ontstaat een afwisselend landschap waarin tal van planten en dieren floreren. Veel mensen gaan het begrazingsgebied in om daarvan te genieten. Om dit op een veilige manier te doen, gaan experts nu alle begrazingsgebieden screenen op eventuele extra maatregelen qua inrichting.

Ook samen met bezoekers zorgen voor rust in het begrazingsgebied

Om bezoekers te helpen hoe zij kunnen bijdragen aan de rust en veiligheid in de begrazingsgebieden, staan er borden bij de ingangspoorten. Daar staan belangrijke regels op alvorens het natuurgebied in te gaan. In deze animatie zie je een uitleg over de regels. Zo is het verplicht om in het begrazingsgebied je hond aangelijnd te houden.

Nieuwe hondenlosloopgebieden en compensatie voor de dassen

Iedereen is geschrokken van de twee Taurossen die zich tegen twee wandelaars hebben gekeerd bij Zevenhuizerweg. Hetgeen de dieren extra alert maakte was waarschijnlijk de confrontatie met een enthousiaste hond die daar vrij rondliep. De kudde was al waakzaam door de geboorte van een kalfje en voelde zich door de hond bedreigd. Twee wandelaars die kort daarna door het gebied wandelden zijn daar de dupe van geworden. Alle taurossen zijn in dit gebied weggehaald. Om hondenbezitters volop ruimte te bieden, komen er op korte termijn extra hondenlosloopgebieden bij. De maatregelen worden op dit moment genomen om deze gebieden aan te kunnen leggen. Het is een wettelijke procedure en dat kost tijd. Vooral omdat er een beoordeling van een ontheffingsaanvraag bij komt kijken en duurt ongeveer 13 weken. De ontheffing is nodig daar waar een hondenlosloopgebied in dassenleefgebied is gepland. Er moet onderzoek gedaan worden en een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming aangevraagd worden. Met alles wat daarbij hoort, zoals compensatie van het leefgebied voor de das en inrichting daarvan.

Wil je meer lezen over de maatregelen om de veiligheid voor mens en dier te stimuleren, lees hier de toelichting van ARK.