Meedoen met de Groene Loper

De Groene Loper ondersteunt burgerinitiatieven die De Maashorst verrijken. Dat kan door het aanleggen of verrijken van groen in de buurt of door het opzetten van groene belevingsactiviteiten voor bewoners en bezoekers. Kijk op de Inspiratiepagina om te zien waaraan je zoal kunt denken.

 

Waar moet een initiatief aan voldoen om in aanmerking te komen voor een voucher?

 

Een initiatief komt in aanmerking voor een voucher van De Groene Loper wanneer:

  • het idee/initiatief De Maashorst landschappelijk en/of qua belevingswaarde verrijkt voor bewoners en/of bezoekers;
  • het idee/initiatief wordt ingediend en gerealiseerd door bewoners van De Maashorst;
  • het idee/initiatief minimaal 5 jaar in stand wordt gehouden;
  • het idee/initiatief valt binnen de gemeentegrenzen van De Maashorstgemeenten;
  • het is een pré als er een relatie wordt gelegd met het Maashorst-thema gezondheid;
  • het idee/initiatief kan zowel op particulier terrein als in de openbare ruimte plaatsvinden;
  • het idee/initiatief goed toegankelijk is voor bezoekers, en wanneer het een activiteit betreft deze regelmatig wordt georganiseerd;
  • de initiatiefnemers actief deelnemen aan de Maashorst-community en Groene Loper-activiteiten die de verschillende initiatieven in de schijnwerpers zetten.

 

 

Hoe kan ik meedoen?

Heb je een droom, idee of wens om jouw omgeving mooier of leuker te maken, en kun je hiermee De Maashorst landschappelijk en/of qua belevingswaarde verrijken? Of heb je een initiatief dat je meer wilt verbinden met De Maashorst? Stuur je aanvraag (word- of pdf-bestand) naar brabant@ivn.nl, waarbij je een duidelijke en kernachtige toelichting geeft op de vermelde criteria. Ondersteunend beeldmateriaal wordt aangeraden. Aanvragen worden door gemeenten, lokale aanjagers en IVN gewogen op de mate waarin aan de verschillende criteria wordt voldaan.