De Groene Loper

Groen in de buurt heeft een positief effect op de gezondheid en het geluk van de bewoners. En dat niet alleen, groen in de buurt brengt mensen samen waardoor jong en oud van elkaar kunnen leren. De Groene Loper ondersteunt en verbindt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met het vergroenen van hun wijk.

Dit kan op allerlei manieren. Denk daarbij aan het aanleggen van bloemrijke bermen, poelen, mooie voortuinen, een theetuin, plukheggen, verkoop van streekproducten, een ontdekplek voor kinderen, een blotevoetenpad of bijvoorbeeld een gezondheidstuin. Ook gezamenlijke buurttuinen in de wijk horen hierbij, net als activiteiten op het snijvlak van natuur en cultuur. Neem een kijkje op de inspiratiepagina voor meer ideeën.

 

De Maashorst

In de schil rondom natuurgebied De Maashorst bevinden zich zeven kernen. Vanuit deze kernen worden langs eeuwenoude ‘dreven en driften’ zeven Groene Lopers uitgerold richting het natuurgebied. De verschillende buurt initiatieven gaan de groene ‘stapstenen’ vormen, op weg van de stad naar het buitengebied.

 

Wat heeft de Groene Loper te bieden?

  • Een groot netwerk met veel kennis van en ervaring met groene buurtinitiatieven.
  • Verschillende bijeenkomsten waar in contact met experts kan worden gelegd (bijv. landschapsarchitecten, ontwerpers, creatieve meedenkers, groene professionals en vrijwilligers).
  • Organisatie van verschillende Maashorst brede activiteiten waarbij alle Groene Loper initiatieven in de schijnwerpers worden gezet, zoals met De Groene Loper rolt uit.
  • Een jaarlijkse netwerk activiteit met de Groene Loper initiatiefnemers uit jouw dorp.

Meer weten?

De Groene Loper is een project van IVN Brabant als onderdeel van het provinciale Landschappen van Allure programma Meer Maashorst. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten Oss, Bernheze, Uden en Landerd, lokale IVN-afdelingen, wijkraden en andere lokale partners. Wil je meer weten neem dan contact op met één van onze aanjagers.