Geplaatst op: 15 augustus 2016

Win 750 euro met jouw initiatief voor De Maashorst!

De Groene Loper ondersteunt burgerinitiatieven die De Maashorst verrijken, hetzij qua landschap of qua belevingswaarde
voor bewoners en bezoekers. Ondersteuning vindt plaats in de vorm van Huiskamerbijeenkomsten, Werkateliers en Smederijen waarvoor bewoners met ideeën en hart voor De Maashorst worden uitgenodigd. Daarnaast denken de lokale Groene Loper-aanjagers en de gemeenten actief mee bij het uitwerken en realiseren van de initiatieven en het verbinden met De Maashorst.

Er zijn vouchers (stimuleringsbijdragen) beschikbaar voor de beste ideeën of initiatieven. De gemeente en de Groene Loper aanjagers denken ook graag mee over aanvullende financieringsbronnen voor je initiatief.
Heb je een droom, idee of wens om jouw omgeving mooier of leuker te maken en kun je hiermee De Maashorst landschappelijk en/of qua belevingswaarde verrijken? Of heb je een initiatief dat je meer wilt verbinden met De Maashorst? Dan kun je in aanmerking komen voor een voucher van €250, €500 of €750,-! Ook worden er vouchers uitgereikt met een aanbod voor concrete ondersteuning door een professional. Win 750 euro met jouw initiatief voor De Maashorst!

Nieuwe aanvraagperiode vouchers: van 1 september t/m 1 november 2016
Waar moet een initiatief aan voldoen om in aanmerking te komen voor een voucher?
Een initiatief komt in aanmerking voor een voucher van De Groene Loper wanneer:
• het idee/initiatief De Maashorst landschappelijk en/of qua belevingswaarde verrijkt voor bewoners en/of bezoekers;
• het idee/initiatief wordt ingediend en gerealiseerd door bewoners van De Maashorst;
• het idee/initiatief wordt gerealiseerd voor 1 oktober 2017 en minimaal 5 jaar in stand wordt gehouden;
• het idee/initiatief valt binnen de gemeentegrenzen van De Maashorstgemeenten;
• het is een pré als er een relatie wordt gelegd met het Maashorst-thema gezondheid;
• het idee/initiatief kan zowel op particulier terrein als in de openbare ruimte plaatsvinden;
• het idee/initiatief goed toegankelijk is voor bezoekers en wanneer het een activiteit betreft deze regelmatig  wordt georganiseerd;
• de initiatiefnemers actief deelnemen aan de Maashorstcommunity  en Groene Loper-activiteiten die de verschillende
initiatieven in de schijnwerpers zetten.

Contact/advies
• Joep van Lieshout (aanjager Uden)  06-51375702 | joep.vanlieshout@kpnmail.nl
• Wim van Grinsven (aanjager Heesch/Nistelrode)  06-13333352 | wimvangrinsven@hetnet.nl
• Willem Peters (aanjager Zeeland/Reek) 06-52318810 | petersw@home.nl
• Joep Manders (aanjager Schaijk) 06-17178789 | aliceenjoep@yahoo.com
• Ruud Otten (aanjager Oss/Berghem/Herpen) r.otten@ivn.nl | 088-5003110
• Ido de Haan (projectleider IVN Brabant) i.de.haan@ivn.nl | 06-46618280