Geplaatst op: 11 januari 2019

Goed nieuws voor Wijst!

Het Investeringsreglement van Groen Ontwikkelfonds Brabant is per 1 januari 2019 aangepast. In de nieuwe versie van het Investeringsreglement zijn onder meer de subsidiemogelijkheden voor wijstherstel verruimd. Vanaf nu kunnen ook aanvragen voor wijstherstel op gronden, die niet in het Natuurnetwerk Brabant liggen of grenzen aan het natuurgebied, voor een financiële bijdrage in aanmerking komen.

Zie jij kansen?

Hier lees je meer over het nieuwe investeringsreglement.