Geplaatst op: 18 januari 2019

Geert Versteijlen legt rol als voorzitter neer

Met spijt in zijn hart heeft Geert Versteijlen zijn ontslag ingediend als voorzitter van Stichting Maashorst in Uitvoering (St. MiU). Hij voelde onvoldoende aanknopingspunten voor een effectieve samenwerking. En hij miste daadkracht bij het bestuur om de toekomstige ambities in te vullen.

De heer Versteijlen:

“Burgers, organisaties, bedrijven en overheden hebben de afgelopen jaren gezamenlijk enthousiast invulling gegeven aan het Maashorstmanifest. De natuur en landschapswaarden zijn toegenomen. Hetzelfde geldt voor recreatie en toerisme. De economische basis van het gebied is verbreed en versterkt. Veel inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben vinden emplooi in een gezond landschap.
De natuurlijke, archeologische en geologische waarden van De Maashorst zijn uniek en van (inter)nationaal niveau. De inwoners van de vier gemeenten kunnen trots zijn op het oergebied in Brabant. Ik ben er trots op dat ik in uw opdracht als voorzitter van de stichting Maashorst in Uitvoering mijn steentje mocht bijdragen. Ik heb met plezier en voldoening mogen samenwerken met veel organisaties, bedrijven en burgers om invulling te geven aan hun ambities. Ik dank hen daarvoor”.

Wij bedanken, als uitvoerende organisatie van de Stichting MiU Geert Versteijlen voor zijn oprechte toewijding voor De Maashorst, voor zijn eerlijkheid, nuchtere blik en daadkracht.

Bestuurlijk RegieTeam waardeert en respecteert keuze voorzitter

Het Bestuurlijk RegieTeam voor De Maashorst vindt het bijzonder jammer dat Geert Versteijlen zijn voorzitterschap van Stichting Maashorst in uitvoering beëindigt. 

Er is in De Maashorst de afgelopen jaren veel bereikt en dat is voor een groot deel te danken aan de Stichting De Maashorst in Uitvoering en dus ook aan Geert Versteijlen als voorzitter van de Stichting. Wij danken hem dan ook van harte voor zijn inzet.