Geplaatst op: 21 februari 2018

Gedragsregels begrazingsgebied

De nieuwe grote grazers in de kern van de Maashorst: wisenten, taurossen en Exmoor pony’s zorgen met hun graasgedrag voor het open landschap. Bosontwikkeling om de kern heen zorgt ervoor dat het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op de Brabantse dekzanden ontstaat. Er is volop ruimte voor wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters en menners om in de Maashorst van de natuur te genieten.

ARK werkt hier samen met de gemeenten en Staatsbosbeheer aan. Rondom het begrazingsgebied zijn nieuwe borden met gedragsregels geplaatst. Wij vragen u dringend om zich te houden aan deze regels.

– Houd 50 meter afstand;
– Kuddes niet doorkruisen;
– Voer en aai de dieren niet;
– Laat de dieren met rust;
– Honden moeten aangelijnd zijn.

Per ongeluk te dichtbij? Neem rustig weer afstand. Lopen de grote grazers bij of op het pad, wacht tot ze voorbij zijn of ga met een grote boog om ze heen. Voeren is verboden omdat dieren daarvan brutaal en opdringerig worden. Meer informatie vindt u op de website www.allemaalmaashorst.nl