Terug naar gebruikersraad

Jasper Vos

Wat bindt jou aan de Maashorst?

Ik ben er opgegroeid. Het voelt als mijn achtertuin.

Wat wil je bereiken met de Gebruikersraad?

De belangen van de georganiseerde jeugd(verenigingen) behartigen en zorgen dat ze onbezorgd van het maashorstgebied gebruik kunnen maken. Op dezelfde wijze waarop ze dat nu ook doen. Mee nadenken over een goede manier om de jeugd te informeren over hoe De Maashorst gebruikt kan worden en wat er allemaal te beleven is, maar ook onder welke voorwaarden.

Terug naar gebruikersraad