Terug naar gebruikersraad

Henny Dekker

Wat mij bindt met de Maashorst is:

Wandelen, fietsen en op ontdekking naar zeldzame planten en dieren. Bosomvorming en de unieke mix van begrazing. Recreanten zijn welkom, maar ben blij dat de drukte zich beperkt op een aantal plaatsen en in een beperkt aantal uren.

Wat ik wil bereiken met de gebruikersraad

Dat het uitgezette beleid m.b.t. bosomvorming en de daarbij horende begrazing doorgezet wordt. Ik wil dus een tegengeluid laten horen t.a.v. stemmingmakerij tegen dit beleid. Wat betreft recreatie zie ik dat er te veel nadruk wordt gelegd op een verdienmodel.
Een zo natuurlijk mogelijke zonering d.m.v. het aanbieden “leuke” dingen aan de recreanten in de schil. Zonder afdwingen met allerlei bordjes en draden.

Terug naar gebruikersraad