Terug naar gebruikersraad

Hans en Jeanne Joosten

Wat mij bindt met de Maashorst is:

Wij wonen in Uden, zijn natuurliefhebbers en de Maashorst is onderdeel van onze gemeente en een prachtig divers gebied om samen van te genieten en te behouden en te versterken voor iedereen in onze regio.

Wat ik wil bereiken met de gebruikersraad

Een goede afstemming tussen alle gebruikers. Voldoende ruime en goed toegankelijke paden en voorzieningen zoals banken en duidelijke bewegwijzering voor onze doelgroep. Inclusief gezinnen met (kleine) kinderen (met of zonder beperking) en wandelwagens die de natuur willen ontdekken en beleven. Speelaanleidingen en speelvoorzieningen moeten daarom zo veel mogelijk bereikbaar en toegankelijk zijn. Laten zien dat we er als Gebruikersraad voor alle gebruikers zijn.

Terug naar gebruikersraad