Terug naar gebruikersraad

De Gebruikersraad van Stichting Maashorst in Uitvoering


De leden

De gebruikersraad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle typen gebruikers van het natuurgebied: wandelaars, bewoners, natuurliefhebbers, ruiters en menners, fietsers, hondenbezitters, jeugd, mensen met een beperking of een handicap, en mountainbikers. De gebruikersraad overlegt, namens haar achterban, op regelmatige basis met Stichting Maashorst in uitvoering, om zo de inspraak van de gebruikers van het gebied te waarborgen. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kunnen we op een aantrekkelijke manier recreëren met respect voor de natuur en andere gebruikers?

Het is belangrijk dat iedereen mee kan denken en praten over de gebruiksmogelijkheden (paden en routes) van het natuurgebied. Op deze manier wil de Maashorst zo goed mogelijk aan ieders wens en behoefte voldoen. Heb jij een vraag of een idee als bezoeker van het natuurgebied? Stuur dan een mail aan info@demaashorst.nl, de gebruikersraad neemt dan contact met je op.

 

Lees hier verslagen van de overleggen:

Terug naar gebruikersraad