Terug naar gebruikersraad

Diny de Groot

Wat mij bindt met de Maashorst is:

Heel erg veel, maar kort samengevat, RUST en natuur!!

Wat ik wil bereiken met de gebruikersraad

Ophouden met eigen belang. Het gevecht daaromheen. Ik hoop dat er respect voor de mens en de natuur komt!!!

Terug naar gebruikersraad