Terug naar gebruikersraad

Bert van Deurzen

Wat mij bindt met de Maashorst is:

Ik woon aan de rand van Herperduin en kom vaak wandelend of met de fiets in De Maashorst en geniet dan van alle schoons dat je daar aantreft. Ik zit al verschillende jaren in de gemeentelijke werkgroep bosomvorming in Herperduin, verbonden met de Maashorst.

Wat ik wil bereiken met de gebruikersraad

Het pareltje dat de Maashorst is promoten vanuit mijn rol in de Dorpsraad met als hoofditem leefbaarheid. Dat de gebruikers van de Maashorst op een goede harmonische wijze met elkaar omgaan met inachtneming van de randvoorwaarden die hieraan verbonden zijn.
De belangen van de Maashorst verder uitdragen en onder de aandacht van de betrokken belanghebbenden brengen.

Terug naar gebruikersraad