Terug naar gebruikersraad

Arie Kemps

Wat mij bindt met de Maashorst is:

De dorpsraad Nistelrode staat voor de behartiging van het welzijn en de leefbaarheid van onze inwoners. Wij hechten veel belang aan veilige en toegankelijke recreatiemogelijkheden voor de regionale gebruikers van de Maashorst. Samen met onze inwoners zijn wij op zoek naar de best mogelijke bestemming voor dit mooie natuurgebied, waarbij naast de recreatieve waarden, ook de landschappelijke waarden, de biodiversiteit van flora en fauna, evenals de functies van dit natuurgebied voor de leefomgeving (klimaat en luchtkwaliteit) en voor omwonenden (voeding, gezondheid) zo goed mogelijk in balans willen brengen met economische aspecten.

Wat ik wil bereiken met de gebruikersraad

Het uitvoerend management adequaat te adviseren. Ons best doen om het draagvlak voor de uitvoering van de door ons gedragen plannen te bevorderen en ook feed-back te leveren vanuit onze achterban.

Terug naar gebruikersraad