Geplaatst op: 7 april 2016

Meepraten over bestaande routes?

In de Maashorst zijn voor de meeste gebruikersgroepen eigen routes aanwezig of we zijn bezig om dit te realiseren. Toch kan het zijn dat gebruikers niet tevreden zijn, omdat ze andere gebruikersgroepen tegenkomen of omdat er knelpunten zijn in de route.

Hoe zorgen we er voor dat de gebruikers tevreden zijn in de Maashorst?

We willen bijeenkomsten organiseren om gebruikers meer te betrekken bij de Maashorst. Gebruikers weten meestal veel van de Maashorst af en hebben ervaring met de routes. Wat zijn mooie routes? Waar moeten routes verbeteren? Welke faciliteiten en informatie moeten er zijn? Hoe kunnen we het betaalbaar houden? Daarnaast willen we graag dat er begrip is voor elkaar. We willen tenslotte met z’n allen van de Maashorst genieten.

Gebruikersoverleg

Op 18 mei organiseren we een eerste bijeenkomst over het verbeteren van de huidige routes (het gaat niet om nieuwe routes). Op basis van deze bijeenkomst bekijken we hoe we het overleg op een structurele manier vorm kunnen geven.

Meepraten?

Er hebben zich al een aantal mensen bij ons gemeld. Wil jij ook met ons meepraten? Stuur dan een mail naar info@demaashorst.nl. Geef hierbij je naam, emailadres en gebruikersgroep aan. Na aanmelding per mail, ontvang je een uitnodiging met exact tijdstip en locatie.