Geplaatst op: 13 oktober 2015

Food to Fit Award

De Maashorst Spelt Vereniging is genomineerd voor de Food to Fit award. Zij werken aan de eerste volledige speltketen, ‘van akker naar bakker’, waarbij regionaal wordt samengewerkt tussen telers, loonwerkers, molenaars, bakkers en bierbrouwers. Het moet leiden tot een gecertificeerd streekproduct. Dit initiatief komt voor uit een samenwerking tussen Landerij van Tosse in Oss en de Maashorstboeren.


Voor aanvullende informatie, nieuwe initiatieven etc. kunt u contact opnemen met:
Liesbeth de Theije,
Programmamanager
l.detheije@agrifoodcapital.nl, 06-13205221
http://www.agrifoodcapital.nl