Geplaatst op: 16 januari 2020

Extra (tijdelijke) veiligheidsmaatregelen in het begrazingsgebied

We werken in De Maashorst doorlopend aan het verbeteren van de veiligheid en het aantrekkelijk houden van het gebied voor bezoekers en grazers. Ondanks dat raakte op 5 januari jl. een bezoeker gewond (niet gespiesd) door het te dicht benaderen van een tauros. Dit voorval geeft aanleiding voor het treffen van extra tijdelijke maatregelen om het gevoel van veiligheid te herstellen.

 Tijdelijke maatregel

De bezoeker kwam in confrontatie met een tauros aan de Karlingerweg in Uden. Het betreft hier een betrekkelijk smal deel van het begrazingsgebied waarin druk bezochte, recreatieve routes liggen. Door de vele bochten in de routes, is het zicht voor recreanten op sommige plekken slecht. Zij kunnen daardoor verrast worden door grazers op hun pad. Daarom hebben we besloten om de taurossen tijdelijk uit het begrazingsgebied Slabroekse Bergen te halen. Dit doen we door een raster te plaatsen ter hoogte van de Weversweg. De  taurossen kunnen dan niet meer in dit deel van het begrazingsgebied komen. De Exmoor pony’s blijven hier nog wel zorgen voor begrazing.

Prioriteit aan uitvoering maatregelen uit veiligheidsrapport ARK

In 2019 heeft Ark Natuurontwikkeling een rapport opgesteld met aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid. In het najaar van 2019 heeft Natuurmonumenten hierop een aanvullend advies gegeven. Dit heeft geleid tot een lijst met maatregelen voor de korte en lange termijn. Eind vorig jaar zijn we direct aan de slag gegaan met het doorvoeren van een aantal maatregelen. De recente gebeurtenis is aanleiding om de uitvoering van de overige maatregelen extra prioriteit te geven. Bekijk hier het overzicht van alle maatregelen. 

Evaluatie begrazing versneld opstarten 

Het weghalen van de taurossen uit de Slabroekse Bergen is een tijdelijke maatregel. Deze blijft in ieder geval van kracht tot we de meest noodzakelijke maatregelen uit het veiligheidsrapport hebben doorgevoerd. Ook de evaluatie over de begrazing in de hele Maashorst, die al gepland stond voor 2020 krijgt prioriteit en wordt direct opgestart. In deze evaluatie wordt niet alleen gekeken naar het samengaan van grote grazers en bezoekers. Ook kijken we naar het effect van de begrazing op de ontwikkeling van het natuurgebied en wat het betekent voor recreatie en toerisme.

Veilig recreëren

In de natuurkern van De Maashorst heeft de natuur het voor het zeggen en zijn bezoekers te gast. Grote grazers houden het landschap open en spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit. Wisenten, taurossen en Exmoor pony’s zijn wilde dieren. Veilig recreëren in een natuurgebied vraagt dan ook iets van alle partijen. De beheerder heeft een taak om grazers en publiek goed samen te laten gaan. Duidelijke voorlichting is hierbij van groot belang. Maar de bezoeker heeft ook een opgave door zich bij het betreden van het begrazingsgebied aan bepaalde regels te houden voor hun eigen veiligheid en die van de dieren. Een afstand houden van minimaal 50 meter is het allerbelangrijkste. Ook als een dier of kudde op het pad staat. Omlopen, terugrijden of een ander pad kiezen is wat je moet doen.

Uitleg en tips over grazers en het bezoeken van een begrazingsgebied

Grazers vinden het gewoon niet leuk als mensen te dichtbij komen. Hoe zou jij zelf reageren als je op een terrasje zit, en een wildvreemde op je afstapt die aanschuift zonder iets te vragen? De eerste keer reageren de grazers misschien nog terughoudend, maar als het vaker op een dag gebeurt, dan zijn de dieren aan het eind van zo’n dag gespannen. Lees hier een uitleg van Nature Today over het gedrag van de grazer. En hoe de kuddebeheerders te werk gaan om publieksvriendelijke kudde die afstandelijk en rustig zijn te ontwikkelen.