Geplaatst op: 12 april 2018

Extra parkeerplekken voor bezoekers Bedaf

Gemeente Uden gaat extra parkeerruimte realiseren langs de Schansweg, schuin tegenover Camping De Pier, ter hoogte van de Oude Bosweg. Het terrein gaat voorzien in ongeveer 100 parkeerplaatsen. De inrichting van het nieuwe parkeerterrein is voorbereid in nauwe samenspraak met IVN, buurtbewoners en gebiedsplatform Uden Buiten. Het parkeerterrein vormt meteen het startpunt van de ‘Berg en Breuk’-wandelroute. Daarvoor wordt op het terrein een speciaal informatiepaneel geplaatst en een bankje met uitzicht op de typische Udense wijstgronden.

Lees via ‘werk in uitvoering’ meer over de uitbreiding van de parkeerplaatsen langs de Schansweg.