Geplaatst op: 5 september 2019

Expositie archeologische vondsten Schepersweg Uden

In het voorjaar van 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor het bouwrijp maken van een woningbouwplan voor woningen aan de Schepersweg, gelegen aan de rand van de bebouwde kom in Uden. Tijdens de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg zijn toen door enkele archeologievrijwilligers van de Heemkundekring een oude pot en een stuk roestig ijzer gevonden, dat bij nader inzien een ijzeren zwaard bleek. Experts konden al snel vertellen dat het om voorwerpen ging die afkomstig waren uit Merovingische graven. Mogelijk lag er een grafveld in het bouwplan. Nader onderzoek bracht een Merovingische begraafplaats uit de zesde tot de achtste eeuw in beeld, maar ook allerlei nederzettingssporen uit de Middeleeuwen (achtste tot de dertiende eeuw).

Spectaculaire vondsten
De tastbare schatten die onze voorouders, de eerste Udense kolonisten, in hun graf meekregen, spreken erg tot de verbeelding. Van 29 augustus tot en met 31 oktober is in de publiekshal van het gemeentehuis in Uden aan de Markt een deel van de spectaculaire vondsten te zien. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen.