Geplaatst op: 2 mei 2017

Enquête excursies wisenten-wengebied

In april heeft ARK Natuurontwikkeling 10 extra excursies gehouden naar het wisenten-wengebied in De Maashorst. Daarvoor hebben we iedereen uitgenodigd die eerder aanwezig waren tijdens een inloopavond (o.a. over het wengebied). Ook de gemeenteraadsleden van de Maashorstgemeenten kregen een uitnodiging.

Uit ervaring weten we dat er meer inzicht en een beter beeld ontstaat als mensen wisenten met eigen ogen zien en ter plekke informatie krijgen van een deskundige gids. Om dit effect zichtbaar te maken heeft de gids vóór de excursie 3 vragen gesteld aan de deelnemers en 3 vragen na afloop. Er waren 147 deelnemers in totaal. Bij terugkomst was niet iedereen in de gelegenheid om de enquête in te vullen, vandaar dat er bij de laatste 3 vragen 7 antwoorden minder zijn dan bij de eerste 3.

Hieronder kunt u de enquête inzien. Naar aanleiding van het rode blokje willen we mensen nog meer van informatie voorzien.

enquete extra excursies april 2017