Geplaatst op: 27 augustus 2019

Excursie natuurherstel Bedafse bergen

Op donderdag 29 augustus verzorgt de gemeente Uden een excursie in de Bedafse bergen. In het najaar starten in dit gebied natuurherstelmaatregelen. Deze werkzaamheden richten zich op het herstellen van de kenmerkende stuifzanden, de droge heide en eikenstrubben in een klein deel van dit bosgebied. Hiermee wordt de natuurontwikkeling verbeterd. Er ontstaat meer openheid en de karakteristieke flora en fauna, zoals korstmossen en rugstreeppad, kunnen zich hierdoor nog beter ontwikkelen.

De werkzaamheden starten in  het najaar. Dit betekent dat er met machines in het terrein gewerkt wordt. Er worden bomen geveld en een deel van de strooisellaag wordt weggehaald (zgn. plaggen).  Daarnaast worden de typische eikenstrubben die op de duinen aanwezig zijn vrijgemaakt, zodat deze voor de toekomst behouden blijven. Tijdens deze werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk voor bezoekers. 

Excursie
Medewerkers van Bosgroep Zuid Nederland verzorgen in opdracht van gemeente Uden een excursie in de Bedafse bergen. Er wordt tijdens deze wandeling uitleg gegeven over de ontwikkeling van het gebied. De excursie vertrekt om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Schansweg in Uden en duurt naar verwachting anderhalf uur. Deelname is gratis.