Geplaatst op: 3 juni 2016

Erfvogelproject Landerd 2016. Doet U ook mee?

De Maashorstboeren starten met een Erfvogelproject i.s.m. Brabants Landschap, ZLTO Landerd en de gemeente Landerd.
Het streven is dat circa 50 deelnemers, boeren en particulieren met grond (erf) in Landerd, mee gaan doen. Er zijn inmiddels al 15 aanmeldingen! Doet u ook mee?

Erfvogelproject 2016

Veruit de meeste boeren koesteren de erfvogels zoals: Zwaluwen, roodstaartjes, de vliegenvangers, kwikstaartjes en uilen.
Door allerlei maatregelen van overheidswege, krijgen erfvogels het echter steeds moeilijker. Denk hierbij onder andere aan het feit dat vroeger op elk erf een mestvaalt lag (een 5 sterrenrestaurant voor erfvogels!) en een berg kaf van na het dorsen met zaden, maar ook het feit dat zwaluwen verplicht geweerd moeten worden uit de melkkamers.
Het Erfvogelproject richt zich op het creëren van betere omstandigheden voor erfvogels (nestgelegenheid en voedsel). Vaak kan het biotoop van deze diertjes met behulp van kleine ingrepen enorm verbeterd worden.

Laagdrempelig

Er is een breed scala aan maatregelen mogelijk. Denk hierbij niet alleen aan (erf)beplantingen en het plaatsen van nestkasten voor uilen, zwaluwen, roodstaartjes, vliegenvangers, maar ook aan andere ondersteuningsmaatregelen voor erfsoorten, zoals de vleermuis. Het maken van zwaluwdraden etc. Het is een flexibele en laagdrempelige regeling waarbij u geen enkel risico loopt ten aanzien van milieuvergunning en of verplichtingen op lange termijn!

Beplanting is uiteraard alleen subsidiabel als die niet al vanwege een andere reden verplicht was (Bijvoorbeeld omdat die eis al opgenomen is in de milieuvergunning).
Wordt de aanvraag voor beplanting te hoog qua budget, dan bekijken we samen met u of een betere regeling passend is (STIKA en of ‘Verbindingen Landschap’)
Vogelwerkgroepen, vleermuiswerkgroepen, etc., worden betrokken voor deskundigheid en informeren van deelnemers. Ook kunnen zij de maatregelen monitoren en de kastjes voor u ophangen, als u dat wenst. Zo draagt het project ook bij aan de samenwerking tussen diverse instanties en organisaties.
De Maashorstboeren beschikken over een Groenploeg, die (indien gewenst) het planten en of snoeien van bomen, voor u willen doen.

Aangemeld en dan?

Vanaf juni/juli worden keukentafelgesprekken gevoerd met de mensen die zich aangemeld hebben. Dan wordt in kaart gebracht welke maatregelen de deelnemer wil en of die passen binnen het projectplan. Van degenen die de maatregelen uit willen (laten) voeren wordt daarna een subsidieverzoek ingediend bij Brabants Landschap.
In het najaar hopen we dan dat de maatregelen op uw bedrijf uitgevoerd kunnen worden.

Het is een unieke kans voor enorm veel positieve PR voor de boer!
In de volgende jaren hopen we het project uit te breiden naar de andere Maashorstgemeenten.

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u terecht bij de coördinator van de Maashorstboeren: Annie Martens, tel. 06-54273401 of  info@maashorstboeren.nl