Geplaatst op: 13 oktober 2015

Eerste perceel in De Maashorst teruggegeven aan de natuur

Op 2 juli heeft ARK Natuurontwikkeling de eerste landbouwgrond in De Maashorst teruggegeven aan de natuur.

In opdracht van provincie Noord-Brabant en de vier Maashorstgemeenten werkt ARK aan realisatie van het Nationale Natuurnetwerk in de Maashorst. Voor 2019 moet 180 hectare landbouwgrond aangekocht worden om toe te voegen aan het bestaande natuurgebied. De Maashorst, één van de grootste natuurgebieden van Noord-Brabant, moet in 2019 dan weer één groots aaneengesloten natuurgebied zijn. Dit grootschalige landschap biedt in de toekomst nog meer ruimte aan bijzondere soorten zoals raaf, grauwe klauwier, gevlekte orchis en meer dan 1000 andere soorten dieren en planten.

Het afgelopen jaar heeft ARK ruim 20 hectare grond aangekocht. Een perceel aan de Karlingerweg in Uden is als eerste teruggegeven aan de natuur. Het voormalige landbouwperceel is nu opgeruimd en vormt een geheel met de aangrenzende natuur. Het perceel ligt bij het beekdal bij Slabroek.