Geplaatst op: 19 april 2016

Eerste aanplant in kader nieuwe STIKA-termijn nu al een feit!

Maashorstboeren verbeteren kansen voor honing en stuifmeel zoekende insecten!

Op 9 april heeft de Groenploeg van de Maashorstboeren de aanplant op een perceel landbouwgrond van de familie van de Walle op ‘t Oventje in Landerd gerealiseerd. Totaal werden 15 hoogstam fruitbomen en circa 1700 inheemse bomen en struiken aangeplant. Allemaal leveren ze honing en stuifmeel voor bijen en andere insecten. Er werden 20 forse kleinbladige lindes geplant omdat die later bloeien dan veel andere lindesoorten. Daardoor treffen insecten langer een rijk gevulde dis aan! Dat vergroot hun overlevingskansen aanzienlijk.

Subsidieregeling met 4 jaar verlengd

Begin 2016 is een nieuwe termijn van 4 jaar in werking getreden van het GroenBlauw Stimuleringskader Een regeling waarbij grondeigenaren subsidie kunnen krijgen voor de aanplant van landbouwgrond maar ook voor aanleg van poelen en bloemenranden.
In Landerd is deze aanplant het eerste project in het nieuwe gebiedscontract.

Meer informatie bij de ANV de Maashorstboeren

De criteria voor deelname zijn per gemeente verschillend.
Geïnteresseerden kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de veldcoördinator van de ANV’s. Voor het gebied rond De Maashorst is dit Egbert van Hout: tel. 06-54637607 email: egbertvanhout@planet.nl

Voor meer informatie zie Maashorstboeren

Het Stimuleringskader Groen Blauwe diensten (afgekort Stika)

Deelnemende gemeenten zijn Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss en Uden,
Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant zij hebben voor de komende 4 jaar gezamenlijk ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vergroening van het agrarisch cultuurlandschap.