Geplaatst op: 14 november 2018

Ecologische verbindingszone ’t Mun is klaar

De inrichting van de ecologische verbindingszone ’t Mun is helemaal klaar! Hierdoor is er één aaneengesloten begrazingsgebied ontstaan van ongeveer 50 ha.

Het gebied kenmerkt zich door stukken open grasland afgewisseld met oudere en jongere bossen. Ook zijn er diverse poelen aangebracht die dienen als stapstenen voor amfibieën en reptielen. Het gebied wordt momenteel begraasd door 7 taurossen (1 stier, 3 koeien en 3 kalfjes).

Dieren laten wennen

Het gebied wordt nu nog apart gehouden van de begrazingsgebieden in Herperduin en De Maashorst. Dit om de huidige dieren te laten wennen en omdat in het eerste jaar de verruigde vegetatie opgevreten moet worden zodat de natuur zich er optimaal kan ontwikkelen.

Één groot begrazingsgebied

We verwachten het gebied over één jaar open te maken zodat er één groot begrazingsgebied ontstaat van Herperduin naar De Maashorst. Hierdoor kunnen de dieren lopen vanaf Klompven in Herperduin tot aan de Slabroekse Bergen in De Maashorst. Het gebied wordt niet opengesteld voor recreanten. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste om de natuurwaarden te bevorderen. Ten tweede omdat het gebied nogal smal is en er over de ecoducten geen mensen mogen komen.

Achtergrondinformatie

In januari 2014 werden de ecoducten “Herperduin” (over de A50) en “Maashorst” (over de N324) officieel geopend. De ecologische verbindingszone ‘t Mun die tussen deze twee ecoducten ligt moest  nog ingericht worden. Na gesprekken met rijk en provincie werd begin dit jaar opdracht gegeven om deze zone in te richten.