Geplaatst op: 4 oktober 2019

Ecoduct A50 geopend – capaciteit groene longen vergroot

Film: ^ Wildcamera’s registreerde gedurende enkele weken na de opening óf kuddes de natuurbrug over de A50 oversteken. 

Een bijzonder moment voor de Brabantse natuur. Op Wereld Dierendag, 4 oktober, is het ecoduct over de A50 in De Maashorst officieel geopend voor de grote grazers. Dit ecoduct herstelt de koppeling van de natuurgebieden rondom Herperduin met de rest van De Maashorst. De grazers hebben via het ecoduct over de A50 en N324 ruim 1100 hectare tot hun beschikking. In dit gebied zorgen de kuddes voor het vergroten van de biodiversiteit. Dit maakt dat De Maashorst steeds beter de functie van groene longen voor de omgeving kan vervullen.

Beide ecoducten werden al door kleine dieren gebruikt. Sinds kort kunnen ook de tauros runderen en Exmoor pony’s de oversteek maken. De kuddes gaan zorgen voor een toename van de biodiversiteit, doordat de dieren plantenzaden meenemen en verspreiden via hun vacht en hun mest. En er kan nu genetische uitwisseling plaatsvinden tussen de kuddes aan beide zijden.  

Opening is kroon op de samenwerking
ARK heeft samen met Staatsbosbeheer en de vier Maashorstgemeenten gewerkt aan de completering van De Maashorst tot één groot aaneengesloten natuurgebied in Brabant.  Een oergebied waar volop ruimte is voor wildernisnatuur. Wisenten, taurossen en Exmoor pony’s zijn in het gebied vrijgelaten. Er zijn diverse landbouwpercelen opgekocht, ingericht en aangesloten op de rest van de Maashorstnatuur. En met resultaat: bijzondere soorten als grauwe klauwier, raaf, veldkrekel en kleine parelmoervlinder keerden terug naar de Maashorst. De verschillende begrazingsgebieden zijn nu aan elkaar gekoppeld waardoor de grazers ook de doorgaande wegen kunnen oversteken. De opening van de natuurbrug is de kroon op het werk van de afgelopen jaren. 

Grazers en hun economische waarde
Veel van wat we eten en gebruiken, is direct of indirect te herleiden tot biodiversiteit. Bouwmaterialen, medicijnen en grondstoffen komen uit de natuur. Ook toerisme is vaak gelinkt aan natuur. En mensen voelen zich beter en zijn productiever in een groene omgeving. Voor zuurstofproductie en koolstofopname, kunnen we niet zonder de natuur.*  In De Maashorst werken we samen met die natuur, in plaats van er tegen. We maken de biodiversiteit hier rijker, om de economische ontwikkelingen en de positieve effecten van een groene leefomgeving te stimuleren.

Soortenrijkdom
Door te grazen, snoeien, schillen, schuren, zandbaden te nemen en rond te trekken zorgen de grazers dat het gebied niet dichtgroeit en vergroten ze de soortenrijkdom. Elke soort grazer heeft daarbij zijn eigen effect en vult de andere soorten daarin aan. Samen geven ze het landschap vorm. Planten, insecten en vogels zijn afhankelijk van de aanwezigheid van deze grazers. In totaal leven er nu 75 taurossen en 28 Exmoor pony’s in De Maashorst. De kudde wisenten leeft in een afgesloten gebied.

*Bron: Artikel ‘Biodiversiteit’ van de Universiteit van Wageningen over het belang van biodiversiteit.