Geplaatst op: 2 juni 2017

Dynamisch landschap Heesch en Nistelrode

Gemeente Bernheze werkt, net als de andere vier Maashorstgemeenten, aan een dynamisch landschap. We verdubbelen De Maashorst door de schil van dynamische landschappen bij het Provinciaal Landschap van Allure te trekken. Hierdoor liggen de dorpen en steden niet meer aan De Maashorst maar óp De Maashorst. Hoewel dit werk nog niet klaar is, leggen wij u graag al wat uit over het gedachtegoed achter deze ingrepen.

Knotberken

In vroegere tijden hadden de inwoners van Nistelrode en Heesch een sterke relatie met De Maashorst voor levensonderhoud en gebruiksvoorwerpen. Met diverse projecten wordt de verbinding met De Maashorst hersteld. Onderdeel van het aanhalen van deze banden met het omliggende landschap is de (her)inrichting van het waardevolle landschap tussen de kernen en De Maashorst. Hierbij worden karakteristieke landschapselementen die meerwaarde hebben voor natuur, landschap en recreant weer teruggebracht. Zo treft u in het gebied bij Nistelrode knotberken aan.

Er waren geen winkels om spullen te kopen, dus maakte men gebruik van wat de natuur te bieden had. Zo ook van bomen die hier zelfs voor werden aangeplant. In dit gebied plantte men met name berken aan als zogenaamd gebruiks- of geriefhout. De takken van de berken gebruikte men voor bezems. Omdat deze met regelmaat werden ‘geoogst’ zijn knotberken karakteristiek geworden voor dit gebied. Daarnaast gaat het verhaal de ronde dat de berken – met hun witte stammen – dienden als straatverlichting, door reflectie van het maanlicht.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Noord-Brabant.