Geplaatst op: 23 oktober 2015

Dunning voor meer groeiruimte in het bos

Komende winter vinden er in De Maashorst op verschillende plekken dunningswerkzaamheden plaats. Eind oktober wordt gestart in Slabroek, tussen de Slabroekseweg en de A50.

In de Maashorst wordt het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op de Brabantse zandgronden nagestreefd. Dit betekent dat de monotone, aangeplante dennenbossen in 2050 zijn veranderd in een natuurbos waar boom- en struiksoorten hun natuurlijke plaats innemen: lindebossen met eik en haagbeuk op de rijkere gronden, elzenbroekbossen in de wijstgebieden, eikenbossen met berk op de voedselarme gronden en op de zeer arme, droge stuifduinen dennenbossen (met paddenstoelen en korstmossen).

Dunning geeft groeiruimte

Door middel van een zogenaamde dunning wordt sturing gegeven aan de gewenste bosontwikkeling. Op verschillende locaties in het bos worden groepjes bomen weggehaald, waardoor er open plekken ontstaan met meer groeiruimte voor de overige bomen in het bos. In de open plekken vestigen zich in de toekomst jonge bomen. Sommigen plekken worden beplant met inheemse loofboompjes van soorten die nu nog niet in het bos voorkomen, zoals de linde en de haagbeuk.

Aanduiding op de bomen

Voordat de werkzaamheden starten worden er informatiebordjes opgehangen op plekken waar gedund wordt met meer informatie over de werkzaamheden. Op de bomen zijn markeringen aangebracht. De te vellen bomen zijn aangeduid met een oranje markering.   Bomen met specifieke natuurwaarden, zoals nestbomen van roofvogels, worden gespaard. Ook is een netwerk van oude, aftakelende en dode bomen aangewezen waarin niet wordt ingegrepen. Deze bomen hebben een groene markering gekregen.