Geplaatst op: 10 februari 2017

Driften en dreven in De Maashorst

Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste natuurgebied van Noord-Brabant en aangemerkt als ‘Landschap van Allure’. Dit is meer dan alleen de natuurkern, met bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen en oude dreven. Die natuurkern wordt omgeven door een kleinschalig dynamisch landschap met daarin de kernen van de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Om die kernen beter te verbinden met De Maashorst leggen de verschillende gemeenten verbindingen die aantrekkelijk zijn voor mens en natuur. Dit zijn de zogenaamde driften.

De driften vanuit Heesch en Nistelrode maken wij aantrekkelijk voor mens en dier door in sommige bermen bloemen in te zaaien. Op andere plekken planten wij plukfruit aan: denk aan bramen, bessen en noten. Aan de zuidkant van Heesch passeert u straks een natuurspeeltuin die dorp en omgeving verbindt. Bij het Bomenpark brengen wij een landweer terug in het gebied zoals die vroeger kenmerkend waren voor onze omgeving. Maar er is nog veel meer specifiek of leuk aan onze streek. IVN en de twee Heemkundekringen vertellen u allerlei leuke weetjes door middel van borden langs de route.

Binnenkort zetten we binnen dit project de eerste stappen. Dit voorjaar planten we struiken en zaaien we bermen in met bloemrijke bloemenmengsels. Langs de Ruitersweg-Oost rooien we populieren om de bloemrijke berm meer kans te bieden. Ook planten we bomen die de routes markeren. Bij de routes vanuit Heesch zult u regelmatig de tamme kastanje aantreffen. Een boom die niet alleen voor mens en dier eetbare vruchten geeft, maar in de bloeitijd ook voor bijen erg aantrekkelijk is. Langs de routes vanuit Nistelrode komen knotberken. De schaapsherders die vroeger de heide optrokken met hun schapen snoeiden takken van de berken en vlochten hier voorwerpen van die ze verkochten aan boeren. Daarmee is de knotberk een typische boom van deze streek. De komende tijd houden wij u op de hoogte van de andere stappen die wij gaan nemen in dit project.

Dit project wordt gerealiseerd door de gemeente Bernheze en mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.