Geplaatst op: 9 mei 2018

Door de heide naar De Maashorst!

Op de plantsoenen rond het monument van de schutskooi aan de Schutsboomstraat in Schaijk is kortgeleden heide aangebracht. Hetzelfde is gedaan op en rondom de rotonde Udenseweg – Bergmaas bij Zeeland. Deze plekken zijn de grotere knooppunten tussen de dorpen en De Maashorst. De bedoeling is om deze plekken een opvallende inrichting te geven die verwijst naar het natuurgebied.

Het aanbrengen van de heide is onderdeel van de projecten Dynamische Landschappen Schaijk en Zeeland. De gemeente Landerd wil samen met de andere Maashorstgemeenten de dorpen en steden rond De Maashorst beter met het natuurgebied verbinden. Letterlijk, door nieuwe wandel- en fietsverbindingen te maken, maar ook qua gevoel en beleving. De dorpen en steden komen óp de Maashorst te liggen in plaats van er rondom heen. Het gebied tussen de dorpen en het natuurgebied wordt versterkt, daarom heeft het Maashorstbrede project de benaming ‘Dynamische Landschappen’ gekregen.

In het ontwerp voor de Dynamische Landschappen Schaijk en Zeeland is opgenomen dat de grotere knooppunten tussen de dorpen en het natuurgebied worden ingericht met heide. Dit moet benadrukken dat het belangrijke punten zijn in de verbinding tussen de dorpen en het natuurgebied. Het is nu uitgevoerd voor de plantsoenen rond de schutskooi aan de Schutsboomstraat en op de rotonde Udenseweg/ Bergmaas. Het is de bedoeling dat de kruising Rijksweg – Schutsboomstraat en de nieuwe rotonde Palmstraat na de reconstructie van de Rijksweg dezelfde inrichting krijgen.

Er is heidemaaisel met het bovenste laagje aarde van een bestaand natuurlijk heideterrein aangebracht. De heide moet zich gaan ontwikkelen uit het zaad wat hierin zit. Heide groeit langzaam. Het eerste jaar zullen er niet veel meer dan groene puntjes te zien zijn, die in een paar jaar tot heidestruikjes moeten uitgroeien. Het zal dus nog even duren voordat het paarsbloeiende vlaktes zijn! Daarom is er een bloemenmengsel tussen gezaaid met soorten die je in een natuurlijk heideterrein kunt aantreffen. Dit mengsel geeft vanaf juni kleur aan de plantsoenen.

 

Andere al uitgevoerde onderdelen van de Dynamische Landschappen Schaijk en Zeeland zijn bijvoorbeeld het wandelpad en de parkeerplaats aan de Udensedreef en het wandelpad met bomenlaan langs de Straatsven. Ook de nieuwe inrichting van het Schoolbosje is onderdeel van het project. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord Brabant.