Geplaatst op: 15 juni 2016

Zeldzame Dennenorchis in de bossen van de Maashorst

In de bossen van de Maashorst is de dennenorchis aangetroffen. De plant staat op de Nederlandse Rode lijst van bedreigde en kwetsbare zeldzame vaatplanten. De dennenorchis is een wilde orchidee en komt voor in Nederland en België. De orchidee groeit in vochtige, structuurarme dennenbossen op zure en voedselarme grond. De dennenorchis is in Nederland en België wettelijk beschermd.

De dennenorchis is in Nederland voor het eerst aangetroffen in 1880 op de Veluwe. De soort komt sporadisch voor op Pleistocene zandgronden in Drenthe en Gelderland. Algemener is de soort in dennenbossen die zijn aangeplant in de duinen van het Waddendistrict. Vooral in de duinbossen van Schoorl en op Terschelling komt de dennenorchis in grote aantallen voor. In de Maashorst is het Osse bosgebied tot nu toe de enige vindplaats.