Geplaatst op: 7 april 2017

De vraag van de week

De afgelopen weken zijn er veel vragen bij  ons binnen gekomen. Deze vragen hebben we gebundeld en zo volledig mogelijk beantwoord. Elke week stellen we in deze nieuwsbrief een vraag centraal.

Bekijk hier alle Meest gestelde vragen

De vraag van de week:

Waarom de keuze voor een combinatie van wisenten, taurossen en Exmoor pony’s in De Maashorst?

Deze grote grazers zijn specifiek gekozen op het verkrijgen van de gewenste landschapsvorming en gewenste recreatie. De exmoor pony’s, taurossen en wisenten zijn alle drie rassen die geschikt zijn voor begrazing op het zand- en kalklandschap van de Maashorst. Daarnaast zijn de rassen jaarrond zelfredzaam d.w.z. dat zij doorgaans geen menselijke hulp nodig hebben in de vorm van bijvoorbeeld toedienen van medicijnen of voedsel, en hulp bij bevalling. De dieren kunnen jaarrond buiten leven, ze leven in natuurlijke sociale kuddes. Niet alleen past hun uiterlijk bij wildernisnatuur, maar ook hun gedrag past goed bij voor het publiek toegankelijke natuur. De keuze voor wisenten, Exmoor pony’s en taurossen betekent het afbouwen van de inzet van Schotse Hooglanders en IJslandpony’s, zodat op den duur in het gehele begrazingsgebied dezelfde rassen lopen.