Geplaatst op: 1 februari 2017

De stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden zoekt afzetters

De stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) heeft afgelopen zaterdag op Kooldert een elzensingel afgezet (lees teruggesnoeid). Dit is nodig voor het behoud van een dichte, volle singel. Er waren ruim 20 personen actief aan de Kleine Eeuwselweg.

Volgens E. de Groot zijn elzensingels fraaie landschapselementen, die je om de 8 jaar moet afzetten (terugsnoeien). Dat deed men vroeger voor de elzenstammen en het brandhout. W. Peters vult aan: “voor vele planten en dieren zijn elzensingels nog steeds van belang. Een dichte, volle elzensingel is een goed leefgebied voor struweelvogels als winterkoning, patrijs, roodborst, zwartkop, geelgors en sijs.”

Landschapsreservaat Kooldert

Kooldert is een landschapsreservaat langs de Peelrandbreuk met smalle weilandjes en elzensingels. Het is een wijstgebiedje. Dit landschap is kenmerkend voor natte zandgronden (broekgronden). Door de ruilverkaveling is 95% van de elzensingels verdwenen. De sVLU is 12x per jaar actief in het landschap met gevarieerde werkochtenden. Het VLU zorgt voor gereedschap, begeleiding, koffie/thee en koek. Iedereen mag meehelpen. Het is gezond, leerzaam en gezellig werk.

Nadere info op www.svlu.nl