Geplaatst op: 13 oktober 2015

De Pier Recreatie realiseert Belevingspad Bedaf De Maashorst

In natuurgebied De Maashorst bevinden zich de stuifduinen van de buurtgemeenschap Bedaf. Dit gebied wordt als recreatieve locatie niet alleen bezocht door de gasten van bungalowpark De Pier Recreatie, maar steeds meer door inwoners van Uden en omgeving.

Om het gebied een impuls te geven, gaat De Pier Recreatie een belevingspad aanleggen op de rug van de stuifduin. Het bestuur van Streekfonds De Maashorst heeft besloten een financiële bijdrage te leveren om dit pad te realiseren.

Het pad komt te liggen in een belevingspark waar ook een grote moestuin, een kruidentuin, insectenhotel en een buitenkeuken komen. Kinderen mogen hier in de tuin werken om zo te leren wat er groeit en bloeit. Door hier een pad aan te leggen, kunnen kinderen op een speelse en educatieve manier De Maashorst beleven. Onder begeleiding van een deskundige krijgen ze uitleg over hetgeen dat ze zien en waar ze langs lopen. Daarnaast komen er ook speciale kinderroutekaarten en informatiebordjes naast de route. Ook wordt er gekeken om wandelroutes in de omgeving aan te passen zodat deze aansluiten op het belevingspad. Het pad wordt voor iedereen openbaar. Naar verwachting start de aanleg eind 2015. Kijk voor meer informatie op www.depier.nl of www.facebook.com/depieruden.

Planten en producten uit De Maashorst
Alles wordt aangelegd in een parkachtige, natuurlijke omgeving met gebruikmaking van natuurlijke en, waar mogelijk, lokale materialen. Ook in de moestuin, kruidentuin en bloementuin komen producten uit De Maashorst. Peer Verkuijlen, voorzitter Streekfonds De Maashorst: “Het verbinden van de kern, de natuur, van De Maashorst met de omgeving blijft een belangrijk item. Dat krijgt het beste gestalte als allerlei kleinere locaties bij particulieren ingericht worden met beplanting die ook in het gebied past. Vooral een variatie van gebiedseigen beplantingen verhoogt de biodiversiteit en zorgt voor een verbreding van flora en fauna. Het belevingspad voegt daarbij een dimensie meer toe door ook jeugd op een speelse wijze hiermee in aanraking te brengen. Op basis van dit soort afwegingen dragen we daar graag aan bij met middelen vanuit het Streekfonds.”

Streekfonds De Maashorst
Stichting Streekfonds De Maashorst beheert het Streekfonds. Het fonds wordt gevuld door een extra rente die de Rabobank geeft over Rabo StreekRekeningen De Maashorst (internet spaarrekening voor bedrijven/organisaties). Daarbij wordt er ook een deel van de rente geschonken door deze rekeninghouders. Ook ontvangt Stichting Streekfonds De Maashorst een bedrag aan donaties t.b.v. het Streekfonds. Daarnaast heeft de stichting de Vrienden van De Maashorst in het leven geroepen die ook bijdragen aan het Streekfonds. Jaarlijks komt via deze wegen circa € 30.000,- beschikbaar voor het Streekfonds voor projecten die de kwaliteit van De Maashorst versterken, zoals het project Belevingspad De Pier. Zie ook: www.streekfondsdemaashorst.nl.