Geplaatst op: 21 december 2015

De Maashorst maakt zich klaar voor de wisent

‘Een groter natuurlijk hart, met meer ruimte voor natuurlijke processen en een robuuste natuur’. Met dit plaatje in het hoofd, hebben de 4 Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en het Waterschap afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van De Maashorst. Het IBeP is door alle gemeenten vastgesteld, waardoor de uitvoering nu kan beginnen. Dat betekent o.a. dat De Maashorst zich klaar maakt om volgend jaar een nieuwe bewoner te verwelkomen: de wisent!

Samen met de tauros en de exmoor pony gaat de wisent De Maashorst begrazen en zorgen voor een gevarieerd beheer van het natuurgebied. In december wordt gestart  met de voorbereiding voor het inrichten van het wengebied. Dit is een gebied waar de eerste wisenten kunnen wennen aan kun nieuwe omgeving en de omgeving aan hen.

 Inrichting wengebied

Naar verwachting  worden er 13 wisenten geplaatst in een gebied van ongeveer 200 ha. in het zuidoosten van de Maashorst. Binnen het wengebied regelt ARK Natuurontwikkeling dat er een aaneengesloten begrazingsgebied ontstaat. Het gebied tussen Weversweg, Udensedreef en de Grensweg wordt in december al ingericht. Dit betekent dat er aan de noordkant nieuwe rasters worden gezet. De Schotse Hooglanders die nu in het gebied grazen worden uit dit gebied gehaald. Het wengebied is zo een tijdje vrij van grote dieren, zodat eventuele ziektekiemen of parasieten bij de komst van de wisenten verdwenen zijn. Het gebied blijft tot februari toegankelijk voor bezoekers. Er zijn echter enkele paden afgesloten vanwege het raster dat tijdelijk wordt geplaatst.

Entree wisenten in maart

In februari wordt het hele wengebied afgesloten voor publiek, omdat de wisenten naar verwachting in maart hun entree maken in De Maashorst. Ze komen deels uit Kennemerduinen (bij Bloemendaal) en deels uit het buitenland. De wisenten krijgen een jaar de tijd om te wennen aan hun nieuwe Brabantse omgeving. In dit jaar zullen er verschillende excursies plaatsvinden onder begeleiding. Naar verwachting zal vanaf maart 2017 het gebied weer vrij toegankelijk zijn.