Convenant

Er is overleg geweest tussen Matthie van Merwerode (Uden) en Marc de Wit (SBB) over het convenant voor het Bestuurlijk Regieteam. Ze zijn samen tot een tekst gekomen. Het convenant is naar de overige leden van het BRT gestuurd. Als iedereen het er mee eens is, zullen de gemeenten dit opnieuw in de colleges moeten vaststellen, omdat de tekst dusdanig afwijkt van de tekst die begin januari door de colleges is vastgesteld. Overigens houdt SBB nog een slag om de arm, want Marc de Wit wil eerst een overleg met de voorzitter van de Stichting Maashorst in Uitvoering.