Bezoekadres:

Team de Maashorst
De Misse 6 Heesch
(ingang Cultureel Centrum de Pas/2e etage)

Telefoon:

Centraal telefoonnummer: 0412- 47 32 71
Team De Maashorst is op dinsdag, woensdag en donderdag  bereikbaar

Postadres:

Team De Maashorst
Postbus 55
5340 AB OSS

E-Mail:

info@demaashorst.nl

Melden van calamiteiten met de grote grazers:

Indien acuut ingrijpen noodzakelijk is, bel naast hulpdiensten, het noodnummer van de  kuddebeheerder
Free Nature: 06 – 29 01 57 31

Handhavingsteam Buitengebied
(Samen Sterk in het Buitengebied):

Voor het melden van stroperij, wildcrossen en (drugs)afvaldumpingen.
Telefoonnummer: 0900-996543