Geplaatst op: 31 maart 2017

Constructief eerste gebruikersoverleg

In de publiekshal van het gemeentehuis van Uden, vond afgelopen dinsdag het eerste gebruikersoverleg over recreatie in De Maashorst plaats. Hierbij waren 57 mensen aanwezig. Het was een constructieve avond. Er is met respect voor elkaars belangen gekeken naar oplossingen voor een aantal zaken. Hoe kunnen we veilig recreëren op alle paden zonder last te hebben van elkaar? Hoe kunnen we veilig recreëren met grote grazers? Zitten er nog knelpunten in de bestaande routes? Ook het verbeteren van de communicatie is besproken en er is nagedacht over hoe het gebruikersoverleg vervolgd moet worden. De bedoeling is om met een kleinere, maar wel evenredige groep gebruikers in gesprek te blijven. Hoe dat moet, daar zijn we op deze avond nog niet helemaal uitgekomen. Het merendeel van de aanwezigen gaf aan behoefte te hebben aan een vervolgbijeenkomst in dezelfde setting voordat het gebruikersoverleg definitief gestalte krijgt.