Zichtbaarheid Slingerpad

Het Slingerpad dat zich door de Maashorst kronkelt is op sommige plekken weinig zichtbaar. Het pad begint vaak al op plekken waar het, vanwege de beperkte toegankelijkheid, voor fietsers moeilijk is om dit pad te blijven volgen. Een bewoner is daardoor op het idee gekomen om op bepaalde locaties in de Maashorst nieuwe fietspaden te creëren. Ook kunnen er leuke en informatieve verwijzingen naar het Slingerpad worden geplaatst langs bestaande fietspaden.