Verticale Tuin

In het centrum van Oss zal een verticale tuin worden gerealiseerd op de gevel van een pand. In de tuin worden verschillende kruidenplanten, vruchten, grassen en mossen aangeplant. Door het bijzondere karakter van de tuin zal de belevingswaarde van het centrum voor bewoners en bezoekers worden vergroot, waarbij er ook voor zal worden gezorgd dat de tuin in de winter aantrekkelijk blijft. Daarnaast kunnen mensen de verticale tuin gebruiken voor het plukken van verse kruiden en vruchten. Dit initiatief is zodoende een prachtige, nieuwe stap in de dynamische Agrofood geschiedenis van Oss!