Verrijking Bernhovenpad

Dit initiatief stelt zich tot doel om het Bernhovenpad toegankelijker en aantrekkelijker te maken door het toevoegen van een vleugje cultuur. Er zullen kunstwerken worden geplaatst die als herkenbare bakens dienen langs de route. Deze kunst zal bovendien onderdak worden geboden in kleine bouwwerkjes die op subtiele wijze samenvloeien met de omgeving. Door de kunstwerken regelmatig te vernieuwen blijft het initiatief ook voor de regelmatige bezoekers interessant.