Veldpoortenproject

De Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) bezint zich al enkele jaren over het oprichten van poorten met toponiemen in het buitengebied rondom Uden. Toponiemen of veldnamen zijn namen die een eigenaar vroeger aan een bepaald stuk land gaf om het te kunnen onderscheiden. Tegenwoordig worden deze karakteristieke toponiemen echter nergens meer aangetroffen. Ook de lokale heemkundekring is erg enthousiast over de herintroductie van deze veldnamen. De ambitie is om de aankomende jaren 20 tot 40 veldpoorten met een toponiem rondom Uden te plaatsen.